Ignacy Jasiński

Urodzony w 1772 r. na Kujawach (przypuszczalnie w Jasieńkach na ziemi łukowskiej), popełnił samobójstwo w blokhauzie La Cloche 23 czerwca 1803 r.