Jan Bukowski

Jan Bukowski

Urodzony ok. 1760 r. w Krakowie, w Polsce kapitan 2. regimentu Wodzickiego. Utonął w czasie burzy w Livorno 15 V 1802 r.
Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.