Miejscowość Gri Gri odkryliśmy dzięki informacjom proboszcza Fond de Blansc. Podczas dyskusji dowiedzieliśmy się, że jest tam bardzo stary cmentarz i żyją w niej ludzie o jasnej karnacji skóry. Miejscowość nigdy nie była wymieniana w gronie tych "polonijnych", dlatego postanowiliśmy to sprawdzić. 

La Pologne