Daremnie Francya tak ogromne bomby do­ stawiała, że jedne dwoma końmi wieziono; te po dziś dzień w okolicach Kadysu na różnych miej­ scach porozrzucane muszą spoczywać.

Polskie Legiony w Hiszpanii